Gefundeerd ontwikkelen van capaciteiten in de Bouw

 

VAKprofiel bouw bestaat uit (wetenschappelijk onderbouwde) online testen die per medewerker helder de functiegebonden Vaardigheden, Attitude en Kennis (VAK) meten. Deze testen zijn en worden ontwikkeld t.b.v. verschillende functies in de B&U, Infra, Onderhoud en Beheer Vastgoed, Overheid etc.

 

Nieuw aan het systeem is dat niet alleen de gedragscompetenties meetbaar gemaakt kunnen worden maar ook functiegebonden kennis en -kunde zoals kennis en inzicht op het gebied van beheers-aspecten, planning, kosten en productiviteitsbeïnvloeding, regelgeving etc.

Het verkregen profiel van de medewerker kan worden vergeleken met een vooraf samengesteld profiel.

 

 

Vakprofielbouw.wat
Vakprofielbouw.watkuntuermee
Vakprofielbouw.onderdelen
Vakprofielbouw.testen
Vakprofielbouw.nieuws
Vakprofielbouw.contact
Vakprofielbouw

Vakprofielbouw is ontwikkeld door BOB Opleiding, Training en Advies BV en Con7Bouw BV. Copyright 2014, alle rechten voorbehouden. Disclaimer

Hoe werkt het?

Vakprofiel bouw biedt oplossingen op PROJECTENBASIS of als INTEGRAAL ONDERDEEL VAN UW PERSONEELSBELEID.

 

Het Vakprofiel bouw is op projectbasis in te zetten, bijv. voor eenmalige ontwikkelingsvraagstukken of verandertrajecten. Wij maken dan samen met u de stappen en tijdslijn inzichtelijk en zorgen ervoor dat de resultaten voor u bruikbaar worden aangeleverd.

 

U kunt er ook voor kiezen het Vakprofiel bouw als integraal onderdeel van uw huidige systemen op te nemen. Wij certificeren dan uw medewerkers in het toepassen van de RDA methodiek en in het gebruik van de software om de vaardigheids- en kennis te kunnen toetsen.