Onderdelen VAKprofiel Bouw

 

 

 

1- (verschil)Analyse huidige attitude/gedrag op 8 hoofdkenmerken

Gekeken wordt bijvoorbeeld hoe mensen informatie verwerken, leidinggeven, besluiten nemen, conflicten hanteren, commercieel ingesteld zijn, organiseren, hun omgangstijlen kiezen en afweermechanismen hanteren. De Rol Diagrammatische Aanpak is ruim 25 jaar geleden ontwikkeld aan o.a. de Universiteit van Utrecht en is een zeer solide basis om alle gedragscompetenties helder in kaart te kunnen brengen.

 

2- (verschil)Analyse huidige vaardigheden en kennis per functie.

Kennis en inzicht op het gebied van bijvoorbeeld

beheersaspecten, planning, kosten, Productiviteitsbeïnvloeding, regelgeving van uw medewerkers worden gemeten.

Vakprofielbouw.wat
Vakprofielbouw.watkuntuermee
Vakprofielbouw.onderdelen
Vakprofielbouw.testen
Vakprofielbouw.nieuws
Vakprofielbouw.contact
Vakprofielbouw

Vakprofielbouw is ontwikkeld door BOB Opleiding, Training en Advies BV en Con7Bouw BV. Copyright 2014, alle rechten voorbehouden. Disclaimer

Figuur

weergave onderdelen Rol Diagrammatische Aanpak (RDA model)

Figuur,

voorbeeld Vaardigheden uitslag Uitvoerder.