Welkom bij VAKPROFIEL BOUW

Het digitale assessment voor de bouwnijverheid en aanverwante industrieën Met het assessment worden functieprofielen opgesteld en kunnen kandidaten getoetst worden op functiespecifieke Vaardigheden, Attitude en Kennis. De uitslagen van kandidaten kunnen vergeleken worden met gewenste functies waarmee gefundeerde uitspraken zijn te maken over mogelijke ontwikkelings trajecten.

Vakprofielbouw is ontwikkeld door BOB Opleiding, Training en Advies BV en Con7Bouw BV. Copyright 2014, alle rechten voorbehouden. Disclaimer

Online, snel inzage in ontwikkelingsmogelijkheden!

Vakprofielbouw.wat
Vakprofielbouw.watkuntuermee
Vakprofielbouw.onderdelen
Vakprofielbouw.testen
Vakprofielbouw.nieuws
Vakprofielbouw.contact
Vakprofielbouw